Privacy verklaring

Algemeen
Dit is de privacy verklaring van Mystery-Party-Games.com. Wij maken onderdeel uit van Dinerspel.nl. Ook als u klant bent van Mystery-Party-Games.com maken wij gebruik van de diensten van andere onderdelen binnen onze groep.
In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Verantwoordelijk is: Dinerspel.nl. Gevestigd aan het Aldo van Eyckplantsoen 77, 3544LD Utrecht. Telefoon: +31 30-6771444, email: info@dinerspel.nl, KVK 30147020, BTW nummer: NL 806624449B01

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw telefoonnummer, IP-adres, bestellingen en informatie over transacties zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1.     Bestellen en leveren
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals naw-gegevens, contactgegevens en betalingsinformatie) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen, wij het bestelde product of dienst aan u kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.2.     Klantenservice
  Wij hebben voor u een klantenservice die telefonisch (+31 30 6771444) en via mail (info@dinerspel.nl) is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten (zoals naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestelinformatie).3.     Marketingactiviteiten
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij u informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij u over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.4.     Verbeteren van producten en diensten
  Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.
 2.     Onderzoek en analyse
  Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 3.     Fraudedetectie– preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, betaalinformatie of geboortedatum) voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze ondernemingen, medewerkers en/ of derden. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van onze klanten en om overkreditering te voorkomen.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een ‘grondslag’ voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Overeenkomst
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals de bestellingen, aankopen, service.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen uw gegevens gebruiken als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt u denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketing activiteiten; wij houden u via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.

Toestemming
In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.
Delen van uw persoonsgegevens met anderen
Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.
Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

1.    Hosting van de online platformen
Wij maken gebruik van Google Drive en Microsoft365, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner.

2.    Transport
Wij maken gebruik van de bezorgdienst MyParcel.

3.    Klantenservice
Wij maken gebruik van telecombedrijven en partijen voor ondersteuning van de klantenservice.

4.    Facturatie
Betalingen in de webshop verlopen via de betaalmogelijkheden van Mollie. Nadat u heeft besteld ontvangt u een e-mail met een factuur in PDF formaat als bijlage.

5.    Marketingactiviteiten
Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Om een aankoop te kunnen doen hoeft u geen persoonlijk account aan te maken.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden.
De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantrelatie heeft met ons of dat het benodigd is in verband met fiscaal juridische verplichtingen (tot 7 jaar). Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?
1.    Inzage
U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.

2.    Rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.

3.    Verwijdering
U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

4.    Beperking
U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

5.    Dataportabiliteit
U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

6.    Direct marketing
U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via info@dinerspel.nl

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring.

Wijziging van de Privacy Verklaring
Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten of product. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.